• Nye, moderne og fjordnære bustader i Naustdal

Har du bilete av aktivitet i Naustdal? Fotokonkurranse!

Fjordlandsbyen inviterer deg til å sende inn bilete som syner det som skjer i Naustdal, og vil velje ut fotografi som vil bli nytta i marknadsføring av Fjordlandsbyen og Naustdal kommune.

– Det må vere folk i bileta, helst i aktivitet
– Bileta bør spegle ein eller fleire av verdiane natur, spenning, heim og framtid
– Dei utvalde bileta vert premiert med 200,- per stk.
– Fotografen vert namngjeven ved bruk av bileta
– Når du lastar opp/ sender bilete godtek du at Naustdalkommune får bruke dei i marknadsføring

Bileta kan lastast opp på Fjordlandsbyen si Facebookside: facebook.com/fjordlandsbyen eller sendast til ann.lesto@naustdal.kommune.no

Hjarte-i-sanden-på-Naustdalssanden

Desse byggjer Fjordlandsbyen:

GravdalgruppaDvergsdal & SundeNorgeshus Naustdal ByggH. KvameKapal EigedomNaustdal kommune