• Nye, moderne og fjordnære bustader i Naustdal

Lev draumen ved fjorden

Sunne og trygge omgjevnader utgjer ramma kring dei mange nye heimane i Fjordlandsbyen, som no blir bygd ved Førdefjorden i Naustdal.

Finn din draumeheim

For tida er det husvære til sals i kategoriane nedanfor, og stadig meir vil bli lagt ut for sal i tida frametter:

Del av tomannsbustad i sørvent retning med fritt utsyn mot dalføret.

Tomannsbolig

Gå til prospekt

1 igjen – Moderene tomannsbustad  i Mallasvika med valmoglegheiter

Tomannsbolig 106m2

Gå til prospekt

Funkis ved Førdefjorden Naustdal

Tomannsbolig 96m2

Gå til prospekt

Kalender

Det skjer