• Nye, moderne og fjordnære bustader i Naustdal

Lev draumen ved fjorden

Sunne og trygge omgjevnader utgjer ramma kring dei mange nye heimane i Fjordlandsbyen, som no blir bygd ved Førdefjorden i Naustdal.

Finn din draumeheim

For tida er det husvære til sals i kategoriane nedanfor, og stadig meir vil bli lagt ut for sal i tida frametter:

Kombinert butikk og leilegheitsbygg med attraktivt lokalisering i Naustdal sentrum

Produksjon/Industri

Gå til prospekt

Kombinert butikk og leilegheitsbygg med attraktivt lokalisering i Naustdal sentrum

Produksjon/Industri

Gå til prospekt

Mallasvika Panorama- flotte sjølveigande leilegheiter

Leilighet 49m2

Gå til prospekt

Kalender

Det skjer