• Nye, moderne og fjordnære bustader i Naustdal

Lev draumen ved fjorden

Sunne og trygge omgjevnader utgjer ramma kring dei mange nye heimane i Fjordlandsbyen, som no blir bygd ved Førdefjorden i Naustdal.

Finn din draumeheim

For tida er det husvære til sals i kategoriane nedanfor, og stadig meir vil bli lagt ut for sal i tida frametter:

Funkis ved Førdefjorden Naustdal – innflyttingsklar

Tomannsbolig 91m2

Gå til prospekt

Prosjekterte familievennlege bustader med utsikt, store terassar og høg standard

Tomannsbolig 111m2

Gå til prospekt

Funkis ved Førdefjorden Naustdal – innflyttingsklar

Tomannsbolig 91m2

Gå til prospekt

Kalender

Det skjer