• Nye, moderne og fjordnære bustader i Naustdal

Lev draumen ved fjorden

Sunne og trygge omgjevnader utgjer ramma kring dei mange nye heimane i Fjordlandsbyen, som no blir bygd ved Førdefjorden i Naustdal.

Finn din draumeheim

For tida er det husvære til sals i kategoriane nedanfor, og stadig meir vil bli lagt ut for sal i tida frametter:

Praktisk og fin del av tomannsbustad med flott utsikt, dobbelcarport og lettstelt uteområde.

Tomannsbolig

Gå til prospekt

Prosjekterte familievennlege bustader med utsikt, store terassar og høg standard

Tomannsbolig 111m2

Gå til prospekt

Kalender

Det skjer