• Nye, moderne og fjordnære bustader i Naustdal

Lev draumen ved fjorden

Sunne og trygge omgjevnader utgjer ramma kring dei mange nye heimane i Fjordlandsbyen, som no blir bygd ved Førdefjorden i Naustdal.

Finn din draumeheim

For tida er det husvære til sals i kategoriane nedanfor, og stadig meir vil bli lagt ut for sal i tida frametter:

Innflyttingsklar leilegheit ved Førdefjorden i Naustdal. Frå 1/1-2020 blir Naustdal ein del av Sunnfjord kommune. Ved signering av kontrakt innan 15/12-19, får kjøpar fritak for eigedomsskatt i 5 år etter gamle reglar. Lav dokumentavgift.

Tomannsbolig 91m2

Gå til prospekt

Panoramautsikt i Mallasvika – kun ei leilegheit igjen

Leilighet 101m2

Gå til prospekt

Kalender

Det skjer