• Nye, moderne og fjordnære bustader i Naustdal

Lev draumen ved fjorden

Sunne og trygge omgjevnader utgjer ramma kring dei mange nye heimane i Fjordlandsbyen, som no blir bygd ved Førdefjorden i Naustdal.

Finn din draumeheim

For tida er det husvære til sals i kategoriane nedanfor, og stadig meir vil bli lagt ut for sal i tida frametter:

Moderne rekkjehus og leilegheiter beliggande vestvendt med utsikt og gode soltilhøve

Leilighet 63m2

Gå til prospekt

Funkis ved Førdefjorden Naustdal – 3 selde

Tomannsbolig 91m2

Gå til prospekt

Nyheit! Fleire parkeringsplassar Mallasvika Panorama.

Leilighet 49m2

Gå til prospekt

Kalender

Det skjer